• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

    Lp.

    Zadania i dane do planowania pracy

    Termin

    1

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    01.09.2020

    2

    Praktyki zawodowe uczniów

    3Tża i 3TŻb w terminie: 21.09.2020-16.10.2020 (4 tygodnie)

    3TH i 3 THA w terminie: 19.10.2020-13.11.2020 (4 tygodnie)

    2TH i 2THA zmiana terminu: 12.04.2021-07.05.2021

    na 24.05.2021-18.06.2021  (4 tygodnie)

    2Tża i 2TŻb w terminie: 10.05.2021-04.06.2021 (4 tygodnie)

    3

    Złożenie wniosków o nagrodę Starosty (dla nauczyciela)

    30.09.2020

    4

    Powołanie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i zastępcy przewodniczącego

    05.03.2019

    5

    Zimowa przerwa świąteczna – Święta Bożego Narodzenia

    23.12.2020 – 31.12.2020

    6

    Złożenie wniosku o odznaczenia resortowe i państwowe

    do 12 stycznia 2021

    7

    Czas trwania okresów: klasy I – III T i I – III BS I Stopnia: I półrocze – 19 tygodni;  II półrocze – 19 tygodni

     

    8

    Czas trwania okresów: klasy IV Technikum: I półrocze – 15 tygodni; II półrocze - 15 tygodni

     

    9

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    11.11.2020 (środa)

    01.01.2021 (piątek)

    06.01.2021 (środa)

    03.05.2021 (poniedziałek)

    03.06.2021 (czwartek) Boże Ciało

    10

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

    Technikum (po pozytywnej opinii RP, RR, SU)

    04-07.05.2021 matura (4 dni)

    04.06.2021 (piątek)

    Razem: 5 dni

    11

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

    SB I Stopnia (po pozytywnej opinii RP, RR, SU)

    04-07.05.2021 matura (4 dni)

    04.06.2021 (piątek)

    Razem: 5 dni

    12

    Ferie zimowe

    04.01.2020 – 17.01.2021

    13

    Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne

    01.04.2021 – 06.04.2021

    14

    Koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych (Technikum)

    30.04.2021

    15

    Koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach najstarszych (BSISt)

    25.06.2021

    16

    Egzamin maturalny w sesji wiosennej

    Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

    17

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum i ZSZ w sesji letniej

    Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

    18

    Wnioski o nagrodę MEN i KO

    Ordery i odzn. (do 31.01.2021)

    KEN (do 21.02.2021)

    MEN (do 18.05.2021)

    KO (do 22.03.2021)

    19

    Wnioski o stypendium MEN i PRM dla uczniów

    do 25.06.2021

    20

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    25.06.2021

    21

    Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2020/2021

    Zgodnie z zarządzeniem WMKO

    22

    Ferie letnie

    26.06.2021 – 31.08.2021

    23

    Egzaminy poprawkowe dla uczniów

    23-27.08.2021

    24

    Liczba tygodni nauki w poszczególnych klasach:

    Kl. I T i BS – 38;

    Kl. 2TŻa, 2TŻb, 2TH, 2THA (po Gim)- 34

    Kl. IIT (po SP) 38; kl. IIBS – 38

    Kl. III TH, 3THA, 3TŻa, 3TŻb – 34

    Kl. 3Bck – 38

    Kl. IV - 30