• Moje finanse w szkole

        • Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz