Projekt realizowany w ramach Lietuva-Polska Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    • Projekt realizowany w ramach Lietuva-Polska Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    • Projekt ma na celu wzmocnienie przedsiębiorczości młodzieży w polsko-litewskich regionach

     przygranicznych. W trakcie realizacji projektu:

     • Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i mentorów biznesowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziami przedsiębiorczości i rozwoju nowych produktów, korzyściami i zasadami mentoringu, rozwijaniem praktycznych kompetencji młodych przedsiębiorców.
     • Szkolenia z przedsiębiorczości, praktyczne warsztaty twórcze, spotkania z mentorami biznesowymi, obozy technologiczne i przedsiębiorczości dla młodych ludzi. Podczas tych działań młodzi ludzie będą mieli okazję nie tylko uczestniczyć w szkoleniach z przedsiębiorczości na odległość, ale także stworzyć w praktyce zespoły ds. rozwoju biznesu lub nowego produktu, korzystając z pomocy mentorów w rozwoju pomysłu. Podczas obozów technologicznych młodzi ludzie będą mieli okazję skonsultować lub wyprodukować prototypy, które zostaną zaprezentowane na wystawach na Litwie i w Polsce. Uczestnicy, którzy wykażą się najlepszą wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, zostaną zaproszeni do udziału w obozie Liderów przedsiębiorczości.

     Projekt wdraża model BONUS. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

     https://ibonus.eu/en/about/.

      

     Projekt jest współfinansowany z Litewsko-Polskiego Programu Współpracy Interreg V-A.

     Czas trwania projektu: styczeń - grudzień 2021 r.