• REGULAMIN

     SZKOLNEGO KONKURSU

     WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY MACIEJU RATAJU

     ORGANIZATOR

     Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, nauczyciel historii mgr Justyna Radaszewska.

     Cele konkursu:

     • Uczczenie 137 rocznicy urodzin Macieja Rataja.
     • Popularyzacja wiedzy o życiui działalności Macieja Rataja.
     • Rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów osobą działacza politycznego Macieja Rataja.
     • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywaniawiedzy.

      

     INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

     1. Zakres materiału: dzieciństwo, czasy szkolne patrona naszej szkoły, młodość i życie polityczne Macieja Rataja.

     2. Konkurs odbędzie się 19 lutego 2021 roku w 137 rocznicę urodzin patrona naszej szkoły Macieja Rataja o godzinie 11.00 na platformieTestportal.

     3. Konkurs skierowany jest do uczniów z klaspierwszych naszej szkoły, ewentualnie dla chętnych z klas starszych.

     4. Konkurs będzie miał formę QUIZU, pytania będą jednokrotnego wyboru.

     5. Rozstrzygnięcie będzie ogłoszone 19 lutego 2021 roku. Najlepsze wyniki zostaną nagrodzone oceną celującą z historii.

     6. Proponowane źródłowiedzy: informacje przesłane w wiadomościach wszystkim uczniom "Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Macieju Rataju".

      

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!