• Ratajowe ogrody

     • W wyniku działalności człowieka, w powietrze wypuszczana jest ogromna ilość gazów cieplarnianych. Efektem działań człowieka są zmiany klimatyczne (tj. coraz cieplejsze zimy, upalne lata, trąby powietrzne), które odczuwamy każdego dnia. Każdego dnia giną też ogromne połacie lasów. Zagrożone są także pszczoły, bez których świat roślin zaginie w ciągu dwóch lat. Środowisko naturalne jest zdegradowane. Dlatego też musimy pamiętać, że mamy realny wpływ na to, co dzieje się  wokół nas.

      Proekologiczne zachowania mają także bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Dziś możemy dokonać świadomego  wyboru pomiędzy żywnością wygodną, zmodyfikowaną genetycznie albo taką, która wyprodukowana została w naturalny sposób.

      Z tych właśnie powodów warto być „eko”. Powstanie ogrodu owocowego w szkole jest alternatywą dla przestrzeni „nijakiej”, w której dominuje zielony trawnik i kilka krzewów.

      • Realizacja projektu ma na celu propagowanie aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.
      • Posiadanie przez szkołę ogrodu daje możliwość organizacji ciekawych zajęć dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych.
      • Realizacja przedsięwzięcia podniesie również atrakcyjność szkoły w oczach lokalnej społeczności, a ogród szkolny stanie się z pewnością ciekawostką i wizytówką szkoły i poprawi estetykę jej otoczenia.

      Praca w ogrodzie wpłynie korzystnie na zdrowie młodzieży i dzieci, pozwoli im zdobyć nowe doświadczenia.

      Szkolny ogród edukacyjny dostarczy materiału do nauczania poglądowego. Przybliży bogactwo świata roślin. Wspólnie wyhodowane przez młodzież rośliny mogłyby znaleźć zastosowanie w szkolnej kuchni na zajęciach praktycznych.

      Zakładane efekty:

      - poprawa warunków środowiskowych,

      - wzrost atrakcyjności terenu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku,

      - miejsce odpoczynku i rekreacji dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, mieszkańców internatu i społeczności lokalnej,

      - miejsce  edukacji ekologiczno-przyrodniczej,

      - podwyższenie jakości edukacji,

      - produkcja własnych owoców i ziół,

      - integracja społeczna,

      - poprawa jakości, ładu i estetyki przestrzeni szkolnej,

      - kontakt z przyrodą,

      - budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko lokalne,

      - szacunek do pracy.

      Urszula Mikłosz