• Kadra kierownicza

   • p.o. dyrektora szkoły - mgr Sylwester Leszek Chyliński

    wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego - mgr inż. Iwona Agata Okseniuk

    wicedyrektor ds. organizacji kształcenia - mgr Anna Szlejter

    pedagog szkoły - mgr Dorota Popławska

    kierownik internatu - mgr Katarzyna Tadejko