• Skrócony przewodnik po rekrutacji
     do Branżowej Szkoły II Stopnia

     w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

     na rok szkolny 2021/2022

      

      

     • Pobierz z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły formularz wniosku o przyjęcie do szkoły i dostarcz do sekretariatu do dnia 21 czerwca 2021r.

      

     • Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły dostarcz je do sekretariatu wraz z zaświadczeniem o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia/Zasadniczej Szkole Zawodowej (nie dotyczy uczniów ZS nr 6 w Ełku) do dnia 14 lipca 2021r.

     ​​​​​​​

     • Listy zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń ZS nr 6  w Ełku  22.07.2021r.

     ​​​​​​​

     • Do dnia 30.07.2021r. dostarcz oryginał świadectwa jako potwierdzenie woli podjęcia nauki .

     ​​​​​​​

     • Dostarcz do szkoły 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem) oraz pobierz skierowanie do lekarza medycyny pracy, który stwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.

     ​​​​​​​​​​​​​​

     • Listy przyjętych zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń ZS nr 6 w Ełku  02.08.2021r.

      

      

     Powodzenia!