• Decyzją Rady Rodziców Państwa Szkoła przyjęła propozycję ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów w firmie COMPENSA TU S.A.

    Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, a przede wszystkim respektując istniejącą sytuację, firma COMPENSA zaproponowała rozwiązanie, w którym Państwo jako Rodzice/Opiekunowie poprzez link zawieszony na stronach szkoły samodzielnie dokonają zakupu ubezpieczenia. W kilku prostych krokach samodzielnie zdecydują jaki wariant (zakres i wysokość składki) chcą Państwo wybrać dla swojego dziecka. Unikamy przy tym przekazywania gotówki, oświadczeń czy innych formalności, które jak wskazywało życie nie zawsze było takie proste. Niezbędnym elementem skorzystania z warunków wynegocjowanych przez szkołę jest podanie indywidualnego kodu (552136) przypisanego do naszej szkoły. Ostateczny termin na opłatę ubezpieczenia to 15.10.2020 - tego dnia o północy strona będzie zablokowana.


    KROK 1:
    Wejdź na stronę https://szkola.compensa.pl i wpisz hasło: 552136 (hasło jest dedykowane dla młodzieży uczącej się w ZS NR 6)
    KROK 2:
    Wpisz liczbę dzieci, które chcesz ubezpieczyć (maksymalnie 5). Zdecyduj, który wariant odpowiada Twoim potrzebom. Kliknij „wybierz” i przejdź dalej.
    KROK 3:
    Uzupełnij dane: Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail, na który chcesz otrzymać dokumenty potwierdzające przystąpienie do umowy. Wpisz dane ubezpieczonych dzieci (imię, naziwsko i data urodzenia) Zaakceptuj odpowiednie oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Regulamin).
    KROK 4:
    Zapłać za wybrane ubezpieczenie. UWAGA: przerwanie transakcji przerywa cały proces. Po opłaceniu składki czekaj na potwierdzenie transakcji i certyfikat ubezpieczenia. Certyfikat zawiera: numer polisy, okres ubezpieczenia, dane osób ubezpieczonych, zakres i sumy ubezpieczenia, sposoby zgłaszania szkody. OSTATECZNY TERMIN OPŁATY SKŁADKI: 30.10.2020.
    W załączeniu Karta Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia.