• Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

     • Zespół Szkół nr 6 w Ełku jest beneficjentem projektu  „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”  RPWM.02.04.01-12.00-28-008/16 realizowanego  przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata 2014-2020. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt  skierowany jest do szkół i placówek z terenu województwa warmińsko-mazurskiego prowadzących kształcenie zawodowe. Działania projektowe są realizowane w okresie  od 02.10.2017 do 31.03.2022 r. 

       

      Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

      Działania podjęte przez ZS6 w Ełku w ramach udziału w projekcie mają służyć jak najlepszemu przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

      Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: ww.warmiaimazurydoradztwemzawodowymstoi.pwsz.elblag.pl