• Poradnik kandydata

    • Skrócony przewodnik po rekrutacji
     do Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

     na rok szkolny 2021/2022

      

     Rekrutacja do Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku odbywa się drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy www.elk.edu.com.pl .

     • Zaloguj się na stronie www.elk.edu.com.pl uzupełniając formularz z danymi osobowymi (od 17.05.2021r.).
     • Wybierz szkołę, w której chcesz się uczyć, możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły i dowolną liczbę klas. Ustal listę preferencji – kolejność klas, rozpoczynając od klasy, w której chciałbyś uczyć się najbardziej (szkoła pierwszego wyboru).
     • Wydrukuj z systemu podanie, podpisz je z rodzicami i dostarcz do szkoły I wyboru do dnia 31.05.2021r.
     • Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu ósmoklasisty, wprowadź oceny i wyniki
      do systemu na swoje konto, a następnie dostarcz te dokumenty do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru 
      do dnia 14.07.2021r.
     • Po otrzymaniu wyniku egzaminu ósmoklasisty, wprowadź wyniki do systemu na swoje konto, a następnie dostarcz te dokumenty do sekretariatu szkoły I wyboru
      do dnia 14.07.2021r.
     • Listy zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane w systemie oraz na tablicy ogłoszeń ZS nr 6 
      w Ełku  22.07.2021r.
     • Oryginały świadectwa i wyniku egzaminu dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany,
      jako potwierdzenie woli podjęcia nauki do dnia 30.07.2021r.
     • Dostarcz do szkoły 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem) oraz pobierz skierowanie do lekarza medycyny pracy, który stwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
     • Listy przyjętych zostaną opublikowane w systemie oraz na tablicy ogłoszeń ZS nr 6  w Ełku  02.08.2021r.

      

     Powodzenia!