• PRAKTYKI ZAWODOWE 2020/2021

  • Planowany termin praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021:

   Cyfrowy symbol zawodu Klasa Planowany termin praktyk
   341[07] kl. III (kl.3TŻA, 3TŻB) (21.09.2020 – 16.10.2020)
   341[07] kl. II (kl.2TŻA, 2TŻB) (10.05.2021 – 04.06.2021)
   341[04] kl. II (kl. 2TH, 2HA) 12.04.2021-07.05.2021
   zmiana terminu: (24.05.2021 – 18.06.2021)
   341[04] kl. III (kl. 3TH, 3HA) (19.10.2020 – 13.11.2020)
    
  brak danych