• Szkoła promująca zdrowie

     • Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

      • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobre­mu samopoczuciu społeczności szkolnej,
      • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

      Standardy szkoły promującej zdrowie

      • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol­nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
      • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
      • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
      • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
      • Od kilku lat nasza szkoła podejmuje szereg działań promujących zdrowy styl życia poprzez organizację m.in. konkursów kulinarnych, warsztatów gastronomicznych dla przedszkolaków, szkół podstawowych, warsztatów terapii zajęciowej, rozgrywek sportowych oraz inne przedsięwzięcia. W naszej szkole cyklicznie obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Dbamy o bliski kontakt ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym ucznia. W przyszłości zamierzamy podejmować wszechstronne działania promujące zdrowie, które sprzyjają dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

       

      Zespół ds. Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2016/2017: Iwona Okseniuk, Barbara Zielińska, Ewa Zuzga, Elżbieta Steckiewicz, Anna Czyż, Urszula Walas, Ewa Szymkiewicz, Renata Bielecka, Dorota Popławska, Bogumiła Przyborowska, Dariusz Kalinowski, pielęgniarka szkolna, przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

      • 27 października 2016 roku w Olsztynku podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie nasza szkoła odebrała

      AKT PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY ,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”.