• Wydanie duplikatu świadectwa

    • Zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, nr 97, Poz. 624 z późn. zm) duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia). Z chwilą wydania duplikatu, oryginał dokumentu traci ważność.

     W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć w sekretariacie szkoły, osobiście, bądź drogą pocztową na adres:

     Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja; ul. Kajki 4; 19-300 Ełk

     wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (wniosek_o_wydanie_duplikatu_swiadectwa.pdf) wraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 26,00 zł.

     Opłaty należy dokonać na konto bankowe: Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, ul. Kajki 4, 19-300 Ełk

     Bank Spółdzielczy Zabłudów O/Ełk, ul. Słowackiego 21a;

     nr konta: 89 8099 0004 0090 7442 2000 0110; Tytuł wpłaty: nazwa dokumentu, imię i nazwisko ucznia

     Termin wykonania duplikatu wynosi do 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w tutejszej placówce.

    • Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

    • Zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, nr 97, Poz. 624 z późn. zm) duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia). Z chwilą wydania duplikatu, oryginał dokumentu traci ważność.
     W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły, wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (wniosek_o_wydanie_legitymacji_uczniowskiej.pdf) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym oraz dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 9,00 zł.

     Opłaty należy dokonać na konto bankowe szkoły: Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku; 
     ul. Kajki 4, 19-300 Ełk
     Bank Spółdzielczy Zabłudów O/Ełk, ul. Słowackiego 21a; nr konta: 89 8099 0004 0090 7442 2000 0110
     Tytuł wpłaty: nazwa dokumentu, imię i nazwisko ucznia
    • Wydanie zaświadczenia o okresie pobieranej nauki

    • W celu uzyskania zaświadczenia o okresie pobieranej nauki (dotyczy absolwentów i byłych uczniów) należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie zaświadczenia (zaswiadczenia_o_okresie_pobieranej_nauki.pdf) Termin wykonania zaświadczenia dla absolwentów i byłych uczniów wynosi do 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia zaświadczenia znajduje się w tutejszej placówce. Zaświadczenia dla uczniów uczących się w chwili obecnej wydawane są bez wniosków, na poczekaniu. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.

    • Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7

    • W celu uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_zatrudnieniu_i_wynagrodzeniu_RP-7.pdfosobiście, bądź drogą pocztową na adres:

     Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja; ul. Kajki 4, 19-300 Ełk

     Termin wykonania zaświadczenia wynosi do 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia zaświadczenia znajduje się w tutejszej placówce. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.