• Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

        • „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 29 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Ełckiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”. Projekt polegający na rewitalizacji przestrzeni publicznej zrealizowano już w 2010 r. Środki na refinansowanie 70% poniesionych wydatków przyznano pod koniec ubiegłego roku w ramach konkursu na rewitalizację miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Celem zrealizowanego projektu było przywrócenie dla obszaru możliwości sprawnego działania poprzez zagospodarowanie i przywrócenie funkcji publicznych, a przede wszystkim aktywizację tej przestrzeni i jej jakościową zmianę. Zakres prac obejmował: wykonanie dróg dojazdowych, parkingów i dojść pieszych z kostki betonowej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia, udostępnienie układu komunikacji pieszej dla użytkowników pieszych oraz kołowej dla rowerów, samochodów osobowych, samochodów dostawczych oraz pojazdów straży pożarnej, renowację parku obejmującą m.in. wymianę zieleni oraz małą architekturę parkową, a także wymianę ogrodzenia na nowe. Powstała infrastruktura została udostępniona dla osób niepełnosprawnych.

          Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013