• INFORMACJA dla RODZICÓW

    O świadczeniu opieki zdrowotnej i stomatologicznej

     

    Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

    1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna p. Grażyna Kuligowska

     

    1. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku F – Internacie na parterze, pokój nr F1.30

     

    1. Pielęgniarka pracuje w godzinach:
          poniedziałek: 8.00- 15.00
          wtorek, środa  i czwartek: 8.00 – 14.00

         piątek: 8.00 – 13.00

     

    1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje  lekarz stomatolog p. Jolanta Lenga tel: 578 410 399, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Sikorskiego 5, w budynku ZS nr 5, w godzinach, :
          poniedziałek: 13.00- 18.00
          wtorek: 9.00 – 11.00
          środa: 13.00 – 18.00
          czwartek: 9.00 – 11.00

    Proszę zgłaszać po umówieniu telefonicznym z dentystą.

     

    1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

     

    1. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

     

    1. Rodzic, lub pełnoletni uczeń może złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na świadczenie opieki zdrowotnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.