• Technik hotelarstwa 422402

     • Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

      HGT.06. Realizacja usług w recepcji

      • poznasz zasady utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
      • nauczysz sie przygotowywania i podawania śniadań
      • poznasz zasady organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
      • nauczysz się zasad rezerwacji usług hotelarskich
      • nauczysz sie obsługiwać gości w recepcji