• Konkurs „Wirtualne spotkanie z moim zawodem”

    • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie krótkiego filmu wideo prezentującego zawód,
     w którym uczeń odbywa naukę w danej szkole.

     Tematyka pracy powinna obejmować:

     - autoprezentację ucznia/uczennicy,

     - prezentację szkoły,

     - prezentację zawodu w środowisku szkolnym lub u pracodawcy.

     Celem konkursu jest:

     1. Promocja kształcenia zawodowego oraz przybliżenie specyfiki nauki w zawodach szkolnictwa branżowego w szkołach i placówkach powiatu ełckiego.

     2. Doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych, zawodowych oraz rynku pracy z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych.

     3. Rozbudzanie kreatywności wśród młodzieży.

     4. Zachęcanie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz promowania szkoły w środowisku lokalnym.

     5. Inspirowanie uczniów do świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej.

     Czas trwania postępowania konkursowego: 19 marca – 30 kwietnia 2021 r.

     Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa z dniem 7 kwietnia 2021r.

      

     Organizatorami konkursu są doradcy konsultanci powiatu ełckiego
      w ramach projektu „WARMIA I MAZURY DORADZTWEM ZAWODOWYM STOI”.

      

     Zaproszenie_Konkurs_-_Wirtualne_spotkanie_z_moim_zawodem.pdf