• „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy”

    • Projekt „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

     • Wartość projektu: 727 227, 52 zł
     • Kwota dofinansowania: 654 417, 52 zł

     Okres realizacji projektu: 01.09.018 – 31.08.2020 r. Cel Projektu: Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego z branży gastronomiczno – hotelarskiej powiązanego z potrzebami runku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 64 Uczniów kierunków technicznych i zawodowych, w tym 70% uczniów pełnoletnich oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 20 Nauczycieli przedmiotów zawodowych.
     Kto może zostać uczestnikiem projektu Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, w tym:
     a. Uczniowie zawodu:

     • Technik hotelarstwa: 30U (23 kobiet i 7 mężczyzn):
     • I nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl.4)
     • II nabór: 13U (11 kobiet i 2 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
     • Technik żywienia i usług gastronomicznych: 30U (21 kobiet i 9 mężczyzn):
     • I nabór: 13U (9 kobiet i 4 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl. 4)
     • II nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
     • Szkoła branżowa: 4U (2 kobiety i 2 mężczyzn):
     • I nabór: kucharz – 2U (2 mężczyzn)
     • II nabór: kucharz – 2U (2 kobiety)

     b. Nauczyciele kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Ełku (19 kobiet i 1 mężczyzna)
     Działania w projekcie
     W ramach projektu „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:
     1. DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH ;
     2. KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY ;

     • Kurs barmana dla Uczniów pełnoletnich
     • Kurs baristy
     • Kurs someliera dla Uczniów pełnoletnich
     • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia
     • Branżowy kurs j. niemieckiego
     • Branżowy kurs j. angielskiego
     • Kursy rozwijające kompetencje miękkie

     3. STAŻE ZAWODOWE
     4. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:

     • Kurs barmana
     • Kurs baristy
     • Kurs someliera
     • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia

     5. MODERNIZACJA METOD I TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO;
     6. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM.
     Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.